PŽ Točná H35 Tomáš (01.10.2022) PŽ Točná H35 Tomáš (01.10.2022)