Pěkné prázdniny 2019 - E1 (23.08.2019) Pěkné prázdniny 2019 - E1 (23.08.2019)